• Storteig Lund Utveckling

    Människor - relationer - organisationer

    Grundläggande för vår verksamhet är att du som kommer hit skall känna dig trygg och respekterad oavsett i vilket sammanhang du anlitar företaget - Martin Storteig Lund

Aktuellt

I Falun där jag är verksam som underleverantör åt Folkuniversitetet som handledare i Stöd och matchning, kommer jag erbjuda handledning/coaching till studenter vid Högskolan Dalarna från höstterminens start 2017. Det kommer att genomföras i lokal centralt i Falun. Upplysning om detta kommer upp på informationsskärmar på Högskolans campus.

ID-100108173

Personlig utveckling

Ett bra liv handlar till stor del om att vara huvudperson i sitt eget liv och att kunna vara sig själv, den man är innerst inne. Det är möjligt att komma dit, vi har verktygen.

Läs mer

ID-10088902

Organisationsutveckling

En arbetsplats där personalen upplever tillfredsställelse i sitt arbete är attraktiv. Där är det som regel lätt att rekrytera och behålla medarbetare. Till en relativt låg kostnad kan mycket göras för att göra arbetsplatsen bättre och mer attraktiv.

Läs mer