Coaching och terapi

När det är något som skaver och du inte riktigt vet vad det är. Eller vet du precis vad det är, men inte hur problemet ska tacklas. Då finns Storteig utveckling till hands.

Genom dialog och rollspel undersöker vi vart vägen bär vidare. Inget provoceras fram utan allt får ta sin tid. Arbetet är inte på något sätt prestationsinriktat, utan är inriktat på din utveckling och växt. Det som räknas är din lust, behov och nyfikenhet på att uppleva något nytt

Vi samtalar och använder kreativa metoder från psykodrama för att finna nya svar på gamla situationer och adekvata svar på nya situationer – ett både roligt och stimulerande sätt att hitta tillbaka till livsglädje och tillförsikt! Det som förväntas av dig är att du är närvarande för egen del.

Coaching- och terapigrupper


Vid arbete i grupp är byggandet av en trygg miljö det första vi gör. Du får du stöd av andra gruppmedlemmar och erfarna ledare. Det som förväntas av dig är att du är närvarande för egen del och för andra. För alla gäller tystnadsplikten. Arbetet i gruppen är inte på något sätt prestationsinriktat, utan är inriktat på den enskildes utveckling och växt. Det som räknas är din lust, behov och nyfikenhet på att uppleva något nytt och komma vidare själv i nära samarbete med andra människor.