TJÄNSTER

Grundläggande för min verksamhet är du som kommer hit skall känna dig trygg och respekterad oavsett i vilket sammanhang du anlitar företaget.

Baserat på många års erfarenhet som ledare i olika organisationer, lärare och psykodramapedagog har jag utvecklat tjänster inom områden som jag upplever viktiga och intressanta och som nu erbjuds i Storteig Lund Utveckling.

Läs vidare vad vi har att erbjuda i menyn till höger.