Familjeföretag

ID-100111337

Ägarledda företag, inkluderat familjeföretag, karaktäriseras ofta av nära relationer mellan nyckelpersonerna. Det är många som har flera roller. Samma person kan till exempel vara ägare av företaget samt chef, maka/make, förälder eller svärförälder till någon eller några medarbetare. Någon av dessa kan vara tilltänkt ny chef och eventuellt ny ägare. Det är sällan lätt att hålla familjerollen skild från kollegarollen. Den förstnämnda sitter som regel i ryggmärgen och är formad av ett långt liv i nära relation.

När spänningarna blir för stora i det ägarledda företaget kan Storteig Lund Utveckling gå in och arbeta tillsammans med medarbetarna i företaget för att få tillbaka den gynnsamma miljö, som kännetecknar denna typ av företag när de fungerar som bäst. Det handlar om att få tillbaka samsyn på mål och visioner samt att lösa personkonflikter. Målet är en arbetsplats med engagerade medarbetare som samarbetar gott tack vare att de känner varandra så bra.

När företagets framtid behöver diskuteras i samband med beslut om större investeringar eller överlåtelse av företaget till en yngre generation kan vi ta på oss rollen som moderator och bidra till att kommunikation och relationer mellan de involverade är goda. Detta som komplement till den ekonomiska rådgivning som krävs.