Konfliktmedling

En konflikt kan definieras som att den finns i en grupp när handlingar och/eller uppfattningar hos en eller flera gruppmedlemmar upplevs som oförenliga – och därmed motarbetas av en eller flera av de andra gruppmedlemmarna. I tillägg är starka känslor som regel inblandade. En konflikt – även en ”liten sak” mellan två nyckelpersoner – är destruktiv för fler än dessa två. De känslor som konflikten väcker upptar mycket av tankarna både hos dem som är direkt inblandade och de runt omkring. Familjekonflikter och grannkonflikter tar bort mycket av livsglädjen. I arbetslivet tar konflikten bort mycket av personalens fokus från arbetsuppgifterna och den minskar trivseln på jobbet. Om den pågår en längre tid kan den hota och i värsta fall ödelägga även den mest stabila organisation.

Om du funderar på att anlita hjälp utifrån, vänta inte för länge. Även om det ser mörkt ut så går det att förändra händelseförloppet, under förutsättning att riktiga åtgärder vidtas snabbt. Martin Storteig Lund har stor erfarenhet av konfliktmedling. Komplicerade, energifyllda konflikter kräver ofta två i rummet närvarande processledare för goda resultat. För att också kunna erbjuda hjälp vid sådana konflikter har Storteig Lund Utveckling etablerat ett samarbete med Sören Ahlner, Bågsträngen konsult.

Vid konfliktmedling arbetar vi som opartisk tredjeperson och skaffar oss först en bild av den aktuella situationen innan vi väljer metod och förslår en plan för hantering av konflikten. De inblandade personerna får sedan vår hjälp att genom en strukturerad process finna en lösning på konflikten. En metod som genomgående har gett goda resultat är ”the encounter”. Den kännetecknas av att antagonisterna förbereds för sitt möte med hjälp av ”fiktiva möten” först. Utfästelser om vad var och en vill bidra med för att lösa konflikten samt uppföljning av dessa är en viktig del av medlingsarbetet.