Förändringsprocesser – Team

ID-10057886

Önskar ni att få till förändringar i organisationen som till exempel mer motivation och ansvarstagande, införande av nya arbetssätt eller ny organisering så hjälper vi gärna till med det. För oss betyder det förändringsprocesser med målet en bättre fungerande arbetsplats efter uppdragsgivares behov.

Vi använder aktionsmetoder som är deltagaraktiverande och som bland annat innehåller delaktighet, humor, reflektion, motivation, ansvarstagande och förpliktelse till förändring för deltagarna.

För organisationen är en förändringsprocess ledd av oss, en investering som skall ge långvarig effekt.

Upplägget skräddarsys för den enskilda uppdragsgivarens behov. Beroende på behovet kan allt från en halv dag till två dagar vara lämpligt. Därefter rekommenderar vi en uppföljning på arbetsplatsen.

 

Teamwalk® = Förändringsprocesser/Teambuilding utomhus

Teamwalk® är en variant av teambuilding som vi utvecklat tillsammans med Trapperservice i Rättvik. Det innebär att förändringsprocesser genomförs ute i naturen. Att arbeta i det fria underlättar ofta grupprocesserna och det ger positiva tilläggseffekter. För mer info klicka här!

Förändringsprocess med aktionsmetoder har utvärderats av det norska forskningsinstitutet SINTEF. I det uppdraget var beställningen en ”förbättrad säkerhetskultur” vid Posten Norge. Utvärderingen visade att de hade medfört positivt resultat och önskvärda förändringar.

I sammanfattningen framfördes bland annat: Utvärderingen visar att aktionsmetoder är ett mycket lämpligt sätt att ta tag i folks vardag och arbetssituation på. Det har medfört beteendeförändringar som har varit positiva för arbetsmiljön. Det kan bli ett mycket nyttigt bidrag till satsningen som Posten Norge AS sätter igång för att bli världens mest framtidsinriktade post och logistikkoncern.