OM OSS

MARTIN STORTEIG LUND

I ungdomen utbildade jag mig till agronom och arbetade flera år med lantbruk, först som gymnasielärare sedan med forskning och utveckling, samt som högskolelärare.

På högskolan hade jag också chefsbefattning under några år.

I arbetet med ungdomar och kollegor, såväl som i mitt privata liv, blev jag medveten om de begränsningar vi människor har. Jag blev också medveten om att vi kan göra oss av med många av våra begränsningar. Dessa erfarenheter ledde till utbildning i psykodrama och till att jag själv fick möjlighet att göra något med det som begränsar mig.

Mitt yrkesliv tog en ny bana. Jag ledde grupper i egenutveckling samt började använda konflikthantering och förändringsprocesser på mitt arbete, och i egen verksamhet. Jag jobbade också med behandling av missbrukare på behandlingshem.

Jag har bott och arbetat i Norge i 19 år och kom tillbaka till Sverige och Dalarna 2012. Mitt företag Storteig Lund Utveckling startade jag knappt ett år efter flytten. I det erbjuder jag den kompetens som jag upparbetat under mitt liv.

Målet är att mina klienter ska frigöra mera av sina egna resurser. Det gäller både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Målet är att bidra till att deltagarna i större grad kan ta styrning i eget liv. Vid behov samarbetar jag med konsulter med relevant fackkunskap.

Jag har ett genuint intresse för natur och kultur vilket bland annat har resulterat i mitt engagemang i och för Trapperservice. Där har jag bidragit till skapandet av utbildningskonceptet Teamwalk®, samt som guide visat Dalhalla tre somrar i rad.

Att arbeta för människors och organisationers utveckling är för mig oerhört meningsfullt och inspirerande.

Vid behov översändes referenser.

Företaget har sitt säte i Leksands kommun och har F-skattsedel.

 

Mina uppdrag och anställningar i urval

Folkuniversitetet i  Dalarna: Underleverantör som handledare i Stöd och matchning, ett program på uppdrag av Arbetsförmedlingen där arbetslösa handleds till jobb eller utbildning.

Terapi/egenutveckling/coaching: enskilda klienter och grupputveckling

Kommunikationsföretag med ett dussintak anställda: en undersökande process med personalen för att se på utvecklingsbehov och tillfredsställelse med arbetsuppgifter.

Trafikverket: förändringsprocess med personalgrupp för att nå uppsatta effektivitets- och kvalitetsmål

Oslo kommun: förändringsprocesser med personalgrupper för att utveckla samverkan och laganda

Ägarledda företag: processer med konfliktmedling och förbättring av kommunikation mellan familjemedlemmar arbetande i företaget

Medelstort företag: konfliktmedling mellan chefer

Norsk Psykodrama Akademi (NPA): examinator samt handledare för studenter

Psykisk Helse (brukarorganisation Norge): grupp i syfte att skapa motivation till att övervinna inre hinder för egen utveckling

Högstadieskola: förändringsprocess med elever och föräldrar för förbättring av läromiljön

Vangseter AS (behandlingshem för drogberoende): t.f. chef samt arbetade med grupper av klienter för ändring av beteende, motivation och konflikthantering bland klienter.

Høgskolen i Hedmark: chef med personal och resultatansvar, tidigare lärare.

Moderator vid konferenser

 

Min utbildning

Psykodramaregissör (aktionsmetoder) med coaching,  8 år på deltid, Norsk Psykodrama
Praktiskpedagogisk utbildning (JST), Uppsala Universitet
Agronomutbildning mark/växt, SLU

 

Kompetensutveckling, senare tid

Recovery dynamics, användning av AA:s Stora bok i 12-stegsbehandling
Sociodrama, bearbetning av motsättningar mellan grupper
Coaching Genius, Meta-coaching
Gemenskap på gott och ont. Själavård i möte med konflikt och försoning

 

Psykodrama

Kallar jag här på hemsidan för aktionsmetoder (eng. action methods) när den används i organisationsutveckling. Man kan säga att psykodrama är ett upplevelse- och handlingsbaserat lärande. Det använder jag tillsammans med andra metoder. Psykodrama är en kreativ gruppmetod med uppbyggande och terapeutisk verkan, som också kan användas individuellt.

Psykodrama som utvecklades av dramatikern och psykiatrikern Jacob Levy Moreno (1889-1974) innehåller element av andra metoder som har vuxit fram senare. Exempel från tre metoder:

  • Motiverande samtal (MI) – Stöttar ändring av fokus.
  • Mentaliseringsbaserad terapi – Öppet, nyfiket, respektfullt och icke dömande förhållningssätt. Arbetar med att se sig själv utifrån och andra inifrån.
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) – Känslor – Tanke – Handling

I tillägg till dessa metoder innehåller psykodrama kreativa verktyg som används i såväl handlednings som terapigrupper. Exempel på en psykodramateknik är rollbyte. Genom att byta roll med en annan person ser du världen och dig själv genom dennes ögon. Det ger dig insikt och medkänsla och är därför oftast utvecklande.

Metoden kan användas på flera olika sätt. Huvudområdena för psykodramametodens användning är organisations och ledarutveckling, pedagogik/handledning, självutveckling/terapi samt drama/teater.