Organisationsutveckling

ID-10046935

Storteig Lund Utveckling kan bidra med hjälp till självhjälp utifrån den enskilda arbetsplatsens behov. Det gäller såväl att stärka samarbete som att lösa konflikter. Vi kan till exempel bidra som moderator i möten, som ledare av förändringsprocesser, inspirations- och brainstormingsmöten eller vid konflikthantering i organisationer. Många av processerna handlar om att förändra ett oönskat beteende. Läs mer om de olika möjligheterna genom att klicka i menyn till höger.

I processerna skall alla deltagare vara aktiva. När det är relevant används aktionsmetoder, vilket betyder att göra och prova det som sedan skall göras i verkligheten. (Learning by doing) ”Det du hör glömmer du. Det du ser kommer du ihåg. Det du gör förstår du” (kinesiskt ordspråk). Aktionsmetoder kan här innebära rollspel med rollbyte, övningar som främjar kreativiteten, kreativa redovisningar av grupparbeten mm.