Personlig utveckling

ID-100108173

Du kan komma till Storteig Lund Utveckling med dina saker, vilka det än är. Det kan gälla livskris, livsmål eller det kan vara utmaningar i dina roller du har i livet. Exempelvis i din yrkesroll, som förälder, som barn eller som livskamrat i en parrelation. Det sistnämnda kan du arbeta med individuellt eller tillsammans med din partner.

Väljer du egen utveckling hos Storteig Lund Utveckling så är det en bra start på resten av ditt liv. Oavsett om du deltar i grupp eller får individuella konsultationer så utgår vi från där du är i ditt liv. Via samtal letar vi tillsammans fram dina kreativa resurser och använder dem i processen. Metoden utgår från en föreställning om att människan är skapare av sitt eget liv. Du som människa har därför många val att ta. Ibland kan det vara svårt att se att man överhuvudtaget har några val. Därför arbetar vi med dig för att upptäcka dina möjliga val och alternativ. Processen leder till att du hittar dig själv, och att du får utveckla dina starka sidor.

Storteig Lund Utveckling ger individuella konsultationer och självutvecklingsgrupper i Siljansområdet och Falun/Borlänge. Grupper över flera dagar kan vi också leda i Stockholmsområdet och i andra delar av landet där det finns intresse.

Exempel på teman

  • ”Jag vill välja ett nytt spår i livet
  • ”Min självbild vill jag förbättra”
  • ”Hur ska jag kunna säga ifrån på ett bra sätt när kollegor, familjemedlemmar eller andra går över mina gränser?” – träna på det i trygga omgivningar
  • ”Jag vill klara av att vara en tillräckligt bra förälder” – upptäcka vad som hindrar dig
  • ”Jag vill vara en bra livskamrat i parrelation” – arbeta på det individuellt eller tillsammans med din partner.

[/box]